Inloggen

Samenwerkende GezondheidsFondsen

In de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) bundelen ruim 20 gezondheidsfondsen hun krachten. Omdat we samen meer kunnen bereiken en omdat sommige onderwerpen fondsoverstijgend zijn. Door onze grote achterban (zo'n 5 miljoen donateurs en 800.000 vrijwilligers) en ons goede netwerk hebben we ons ontwikkeld tot een onafhankelijke partij die opkomt voor goede en innovatieve zorg voor patiënten.

Aanspreekpunt en spreekbuis
De SGF is een aanspreekpunt en spreekbuis van de gezondheidsfondsen in Nederland. Niet alleen voor de leden maar ook steeds meer voor beleidsmakers en politici in de zorgsector. Deze status dankt de SGF onder meer aan de resultaten van de afgelopen jaren.


Activiteiten
De SGF volgt ontwikkelingen in de gezondheidszorg en vraagt aandacht voor knelpunten. We denken na over mogelijke verbeteringen en roepen de juiste partijen op om die uit te voeren. Om ons werk goed te kunnen doen, investeren we in scholing van onze medewerkers en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.
Meer over onze activiteiten